Integritetspolicy för Mindfulnessresan

1. KONFIDENTIALITET OCH SÄKERHET

Vi lägger stor vikt på att din personliga information hanteras på ett säkert sätt. Vi följer därför allmänt accepterade standards för att skydda den information som skickas till oss, både gällande överföringen och lagringen av informationen. Förutom vad som beskrivs under avsnittet “Delning av din information” nedan så delger vi inte din personliga information till tredje part utan ditt explicita godkännande. Du är välkommen att kontakta oss på resan@modernmindfulness.se om du har några frågor avseende din personliga information.

2. INFORMATION VI KAN SAMLA FRÅN DIG

Vi samlar och hanterar följande information om dig:

3. LAGRINGSPLATS FÖR DIN INFORMATION

All information som samlas in via Mindfulnessresan lagras på säkra servrar som tillhandahålls av Microsoft. Detta möjliggör för dig att se din information på flera olika enheter samt säkerställer att din information bevaras om du skulle tappa din enhet eller byta till en annan. Informationen mellan servern och appen skickas krypterad med SSL-teknik. Vi hanterar inga betalningstransaktioner och lagrar inga känsliga betalningsuppgifter så som bankkortsnummer. Alla betalningar till oss går via AppStore. Vi rekommenderar att du väljer ett långt lösenord och att du hanterar det med aktsamhet. Skriv inte ner det utan håll det i minnet. Ditt lösenord till Mindfulnessresan lagras inte i klartext i databasen och kan inte ses av varken oss eller eventuella inkräktare.

Även om vi alltid gör vårt bästa för att hålla din information säker så kan vi inte lämna några garantier för dess säkerhet. Alla transaktioner av information via internet innebär en viss risk som du som användare måste acceptera för att använda Mindfulnessresan.

4. TILLGÅNG TILL OCH BORTTAGNING AV DIN INFORMATION

Du kan alltid få tillgång till den personliga information vi har lagrad om dig genom att maila resan@modernmindfulness.se Via samma email kan du även begära att få din personliga data permanent raderad.

5. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vi använder din information till följande:

6. DELNING AV DIN INFORMATION

Vi kan dela din information mellan varandra i vår interna grupp som består av en handfull personer inom Modern Mindfulness Sweden AB, dock ej information sparad via avstämningsfunktionen. Vi förbinder oss att aldrig avläsa eller använda den information du sparar via avstämningsfunktionen i något som helst syfte.

Vi kan dela ut din information till tredje part enbart i följande fall:

7. HEALTHKIT

Apple-användare kan välja att låta Mindfulnessresan skicka data gällande antalet minuter du har mediterat till Apples applikation “Hälsa”. Denna data delas inte med tredje part och används inte i marknadsföringssyfte.

9. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan uppdatera integritetspolicyn om vi ändrar något i våra rutiner krings informationshantering. Om vi gör några substantiella ändringar så kommer vi att notifiera dig via email.